Het Dagelijks Bestuur (DB) verzorgt de dagelijkse werking van de club met behulp van de verschillende werkgroepen die aan het DB rapporteren. Het DB bestaat uit:

      

 • Jacko Verheijen - voorzitter
 • Gert Coolsaet - ondervoorzitter
 • Jan Gacas - secretaris
 • Katrien Wauman - penningmeester
 • Truus De Wilde 
 • Sophie Callebaut
 • Ivan Van Duysen 

Wij, als Bestuur, werken heel graag - samen met de bijna 100 andere vrijwilligers - met veel plezier en enthousiasme verder aan de uitbouw van onze mooie hockeyclub! 

--------------------------------------

De samenstelling van onze Raad van Bestuur (RvB), de officiële vertegenwoordigers van onze VZW, is:

 • Jacko Verheijen - voorzitter
 • Gert Coolsaet - ondervoorzitter
 • Jan Gacas - secretaris
 • Katrien Wauman - penningmeester
 • Inge De Braekeleer

      


Organogram Hockey Club Lokeren  (dd 2019-04-23)

 

Raad van Bestuur (RvB): Is eindverantwoordelijk en heeft de tekenbevoegdheid. Is financieel verantwoordelijk. Bepaalt strategische visie en werkkader van het Dagelijks Bestuur (DB). Kan deelnemen in DB en werkgroepen.

Het Dagelijks Bestuur (DB): Verzorgt de operationele werking van de club met behulp van de verschillende commissies en werkgroepen die aan het DB rapporteren.