05/02/2023: Wekelijks worden er heel wat wedstrijden op onze velden gespeeld. Om deze allemaal in goede banen te leiden, zijn er wekelijks minstens 20 scheidsrechters nodig. Ongeveer de helft hiervan zijn aangeduid door de club, de andere helft zijn (groot)ouders, broers, zussen, enz.

De hockeybond streeft ernaar om het niveau van de arbitrage op te krikken. Onze nationale teams zijn wereldtop, dit kunnen we alleen maar aanhouden door ervoor te zorgen dat ze in de beste competitie ter wereld spelen en dat geldt ook voor de arbitrage. Clubs kunnen een label krijgen voor hun werk op vlak van scheidsrechters. In 2022 behaalden we met Hockeyclub Lokeren het zilveren niveau. Eén van de criteria die hierin bepalend zijn, is het aantal Club Umpires (CU).

Wie wedstrijden op groot veld fluit, moet voor het theoretisch examen geslaagd zijn. Wie daarna nog meer goesting heeft om wedstrijden te fluiten, kan het praktisch examen afleggen voor Club Umpire. Hierbij word je beoordeeld door een examinator van de hockeybond.

Op 12 november 2022 werd het examen Club Umpire georganiseerd op onze club. Klaas Van Bockxlaer (keeper H1) is geslaagd voor dit examen. Onze club heeft hierdoor een nieuwe Club Umpire. Dit brengt het totale aantal op acht!

Wekelijks zorgen we er ook voor dat er een Club Umpire Coach (CUC) aanwezig is op de club. Dit om alle wedstrijden vlot te laten verlopen en de scheidsrechters te ondersteunen. Eén van onze CUC’s is sinds april 2022 aangesteld als nationaal scheidsrechter (NU): Johan Van Bockxlaer heeft het praktische examen hiervoor met vrucht afgelegd.

Maar hoe word je nu Club Umpire of National Umpire? We vroeger het aan Johan & Klaas! (Interview: lees meer)


Dag Johan & Klaas! Hoe zijn jullie in de wereld van de arbitrage gerold?

Johan: Al van bij de opstart van de club, toen werd bij de eerste wedstrijden van onze kinderen al snel de vraag gesteld naar een scheidsrechter. In het begin sta je onzeker op het veld, maar de wil om het beter te doen en bij te leren was er altijd al. En zo kwam van het één kwam het ander.

Klaas: Als speler vind ik het belangrijk dat er goede scheidsrechters zijn tijdens de wedstrijden. Dat zorgt voor een leukere sport. Door zelf de spelregels goed te kennen, kan je ook beter spelen. Op die manier is de interesse gewekt.

Hoe word je Club Umpire (CU) of National Umpire (NU)?

Johan: Het begint allemaal met het theoretisch examen. Daarna moet je veel wedstrijden van verschillende niveaus fluiten. Daarvoor zijn er voldoende Club Umpire Coaches (CUC) binnen onze club die je kunnen begeleiden om je niveau te verbeteren.

Eens je een wedstrijd voldoende kan beheersen, kan je het CU-examen afleggen. Reken daarvoor een termijn van 2 jaar. Wie een aantal jaar CU is en ook de moeilijkere wedstrijden kan fluiten, kan zich kandidaat stellen voor het NU-examen,  ook na een termijn van minimum 2 jaar. Een grondige kennis van de spelregels is uiteraard essentieel net als het onderhouden van deze kennis, een goede fysieke conditie is ook belangrijk. 

Klaas: Ik floot regelmatig al wedstrijden van de oudere jeugdreeksen (U16-19) en door zelf te spelen bij de heren, hou ik mijn skills up to date.

Krijg je ondersteuning van de club hierin?

Johan: De club organiseert regelmatig infosessies over de spelregels, deze zijn altijd interessant om bij te wonen. Ook de nabespreking van CUC’s na iedere wedstrijd geeft leuke input. Hockey is een snelle sport en het is onmogelijk om alles te zien, daarom heeft de club beslist om de app ‘Refcom4all’ aan te kopen. Via deze app is er de mogelijkheid om als scheidsrechters tijdens de wedstrijd met elkaar en eventueel met de CUC te communiceren.

Klaas: De nabespreking vind ik zeker interessant, de tips die je daar krijgt zijn bruikbaar. Ook regelmatig een bespreking van een spelfase met medespelers of scheids is leerrijk.

Kan iedereen Club Umpire worden?

Johan: Uiteraard! Iedereen die graag wedstrijden fluit en het theoretisch examen heeft afgelegd, kan op termijn CU worden. Je geeft hiervoor best een signaal aan de scheidscommissie van de club (arbitrage@hockeylokeren.be). Zo kan er gekeken worden wat er nodig is om hieraan deel te nemen.

Moet ik al een examen afleggen om te mogen scheidsen bij het team van mijn zoon of dochter (U12 en jonger)?

Johan: Neen, iedereen die graag een wedstrijd fluit, mag dit doen! Het is zelfs ideaal om te starten met fluiten bij het team van je kind. Zo groei je mee met de moeilijkheidsgraad van het spel en heb je misschien net als wij zin om verder te groeien!

De scheidsrechter krijgt soms kritiek van spelers, coaches of supporters. Hoe ervaar je dat? 

Johan: De rol van scheidsrechter houdt in dat je beslissingen moet nemen. Die beslissingen mogen alleen maar genomen worden op basis van wat jij of je collega-scheidsrechter zag. Communicatie met de spelers over de genomen beslissingen is dan ook belangrijk. Op het veld ziet niet iedereen hetzelfde. En een olifantenvel helpt ook wel!

Wil je meer weten over scheidsen op de club? Lees hier.