01/09/2021: Voor onze jongste spelers zijn er een aantal wijzigingen doorgevoerd in de spelregels. Deze wijzigingen kaderen binnen het principe om bij hen vooral het spelplezier en het ontwikkelen van de hockeyvaardigheden (veel balcontact, eigen inzicht verwerven) centraal te zetten. Taktiek en winnen (sturing van een coach) zijn hieraan ondergeschikt. Daarom wordt er ook geen rangschikking opgemaakt bij deze leeftijdscategorieën. Nieuwe punten zijn vooral 4 doelen op het veld, en 3 spelers

Zie de spelregel-fiche en lees meer voor de belangrijkste wijzigingen en een kort overzicht van de spelregels. 


Belangrijke wijzigingen:

 1. 3 spelers bij U7 en U8
  Er wordt met slechts 3 spelers op het veld gespeeld. Dit omdat zo iedereen meer betrokken wordt in het spel zonder dat er eentje achterblijft om het doel te verdedigen. De spelers worden zo gedwongen om mee te spelen, ruimte te zoeken. Ze gaan veel meer balcontact hebben en kunnen inzicht in het spel verwerven (ruimte zien en zoeken).

 2. 4 doelen op het veld
  In dezelfde filosofie is er gekozen om te werken met 4 doelen op het veld (2 per team). Door te gaan werken met meerdere doelen worden spelers gestimuleerd om de bal rond te spelen en andere oplossingen te zoeken (scoren in een doel waar niemand staat). Hierdoor ontwikkelen ze spelinzicht. Dit is zowel voor U7 als U8. 

Kort overzicht spelregels:

 • Veld: 1/8 van volledig veld, 4 doelen op het veld (2 aan elke kant)
 • Speelduur: 2x 20 min, 5 min rust
 • Spelers en 1 scheidsrechter op het veld, coach (1/team) aan de rand van het veld, publiek buiten het veld
 • 3 spelers op het veld per team voor U7 en U8. Een team heeft max 8 spelers. Wisselen mag continu.
 • Alle spelers dragen verplicht hun clubuitrusting, scheenbeschermers en mondbeschermer.
 • Iedere coach/team heeft recht op 1 time-out per wedstrijd van 30 sec. De tijd wordt niet stopgezet. Een time-out kan niet in de laatste 5 minuten van de wedstrijd. Om een time-out aan te vragen moet het spel stilliggen.
 • Wanneer de bal over de achterlijn rolt, wordt hij terug in spel gebracht door de verdedigende ploeg. Wordt een bal met opzet over de achterlijn gespeeld door de verdedigende ploeg, krijgt de andere ploeg een vrije slag. Deze wordt genomen op de 8m lijn (lijn op 8 meter vanaf de achterlijn)
 • Wanneer een bal over de zijlijn gaat, wordt hij terug in het spel gebracht door het andere team op de plaats waar de bal over de lijn is gegaan. Wanneer dit gebeurt in de 5m-zone wordt de bal op de 8m-lijn gelegd.
 • Gevaarlijk spel (hoge bal = boven de knie, hoge stick, duwen, vasthouden, …) is verboden.
 • Een vrije slag wordt steeds genomen op de plaats van overtreding. Om een vrije slag te nemen moet de bal stilliggen. Wanneer het aanvallende team een vrije slag krijgt in de 5m-zone, wordt de bal op de 8m-lijn gelegd en wordt de vrije slag vandaar genomen. De tegenstander moet dan op 3 m afstand staan (bij het begin van de vrije slag)
 • Een doelpunt is pas geldig wanneer de bal de doellijn (van een van beide doelen) volledig overschrijdt en wanneer de bal binnen de 5m-zone is aangeraakt door een aanvallende speler (maar dat hoeft niet als laatste). De bal mag ook niet hoger dan de plank gespeeld worden.