Voor het nieuwe seizoen hebben we een goed zicht nodig op de leden, oa voor inschrijving van de teams. Dat moeten we begin juni al doen. Daarom vragen we elk lid die, om welke reden ook, zou willen stoppen met hockey, zich af te melden. Afmelden als lid moet via het afmeldformulier voor 1 juni voorafgaande aan het nieuwe seizoen. Zonder afmelding blijf je lid. Geef het ook even door aan je coach. 

Dit geldt overigens ook voor nieuwe leden; graag zo snel mogelijk aanmelden, voor 30 mei, dan kunnen we daarmee rekening houden met indeling nieuwe teams. (Het mag later ook nog, maar dan zonder zekerheid team).

Huidige leden hoeven niets te doen, je blijft automatisch lid als je je niet afmeldt.


De sportieve commissie is al aan de slag met het voorbereiden van het nieuwe seizoen, samen met de categorie-coördinatoren. Eind juni zullen we een zicht kunnen geven op de nieuwe teams. 

In het komende nieuwe seizoen 2019-2020, beschikken we vanaf de start over mooie infrastructuur! Onze kunstgrasvelden (met het volledig waterveld: het meest moderne en beste voor de hockeysport), en natuurlijk ons eigen clubhuis waar we genieten van een warme koffie of wat sterkers, en waar de spelers gebruik kunnen maken van de kleedkamers en douches. Voor alle jeugdteams vanaf U7, worden weer twee trainingen per week verzorgd en ook de keeperstrainingen zetten we voort.  

Het seizoenslidgeld omvat aansluiting bij de Vlaamse Hockey Liga, verzekering voor de trainingen en wedstrijden, gebruik van de velden, clubhuis en kleedkamers, trainingen, de competitiewedstrijden en mogelijkheid tot deelname aan toernooien. Hier vindt u de lidgelden die zullen gelden voor het seizoen 2019-2020. 

De lidgeldfacturen zullen gestuurd worden begin mei en deze moeten uiterlijk 15 juli voldaan zijn.