We wensen als Hockey Club Lokeren met de hele club een absolute topprestatie te leveren: de aanleg van een tweede waterbased hockeyveld op onze site naast het clubhuis. Veld 2 werd uitgetekend inclusief een aanpalend terras en tribune. Het kostenplaatje van dit project is niet gering, maar met onze eigen middelen, een lening bij de bank zijn we reeds een hele stap verder. Maar we rekenen ook op jullie steun, die wekelijks zullen kunnen genieten van onze topsportlocatie.

Een van onze financiele pijlers is de uitgifte van een Winwinlening, een vorm van crowdfunding gesteund door de Vlaamse overheid, in de vorm van een belastingaftrek van 2,5%, waarbovenop HCL nog 1% interest uitkeert. We hopen u ook te kunnen betrekken bij de uitbouw van onze sportinfrastructuur op deze WIN-WIN manier! 

In het infofiche, dat u hier kunt openen, vindt u alle concrete informatie: uitleg over de Winwinlening, een voorbeeld, de modaliteiten in detail, financiële onderbouwing en antwoorden op veel gestelde vragen, en bovendien het blad om in te tekenen op de Winwinlening

Je krijgt de kans om in te schrijven op een Winwinlening waarbij je in schijven van 1.000 euro / 5.000 euro / 10.000 euro geld aan de club kan uitlenen. (12.000 euro is dus perfect mogelijk). 

Intekenen staat open voor iedereen: leden maar ook niet-leden, sympathisanten, (groot-)ouders, vrienden en kennissen.

Opgelet, bij het bereiken van het maximum van 300.000 euro zal de uitgave van de Winwinlening worden afgesloten. Hierbij wordt het ‘first come, first serve’ principe gehanteerd. De mogelijkheid tot inschrijving start na afloop van de eerste Clubhuis-avond op 25 november 2021

Voor wie graag nog een toelichting heeft, dat is mogelijk op onze infoavond 25 november of infoavond 26 november om 20.15u in ons clubhuis. Graag even aanmelden via de link. U kan ook intekenen en ons vanaf 25 november het getekende intekendocument bezorgen (mail naar winwinlening@hockeylokeren.be).

Dank u wel alvast om te overwegen om ook op deze WIN-WIN manier onze sportclub steunen!