Beste (ouders van) leden en sympathisanten van HC Lokeren,

Zoals al gezegd bij de HCL Apero aan het eind van vorig seizoen, hebben we groot nieuws. Niet enkel gaan we voor veel sportief hockeyplezier, maar wensen we met de hele club een absolute topprestatie te leveren: de aanleg van een tweede waterbased hockeyveld op onze site naast het clubhuis.

 

Meer details in Lees Meer:


Zoals al gezegd bij de HCL Apero aan het eind van vorig seizoen, hebben we groot nieuws. Niet enkel gaan we voor veel sportief hockeyplezier, maar wensen we met de hele club een absolute topprestatie te leveren: de aanleg van een tweede waterbased hockeyveld op onze site naast het clubhuis.

Veld 2 werd uitgetekend inclusief een aanpalend terras en tribune, het recht-van-opstal werd verkregen bij Stad Lokeren, een subsidie aangevraagd bij Sport Vlaanderen en de bouwvergunningsaanvraag ingediend. Het kostenplaatje van dit project is niet gering, maar met onze eigen middelen, een lening bij de bank zijn we reeds een hele stap verder. Maar we rekenen ook op jullie steun, die wekelijks zullen kunnen genieten van onze topsportlocatie.

We hopen te starten na de winter 2022 zodat we bij de start van het nieuwe hockey seizoen in september 2022 ons nieuw veld kunnen bespelen.

CONCREET hopen we, naar het voorbeeld van andere hockeyclubs, onze leden en sympathisanten via de uitgifte van een Winwinlening, te kunnen betrekken bij de verdere uitbouw van onze club-infrastructuur.

Een tipje van de sluier over de Winwinlening alvast...

Je krijgt de kans om in te schrijven op een Winwinlening waarbij je in schijven van 1.000 euro / 5.000 euro / 10.000 euro geld aan de club kan uitlenen. Deze Winwinlening is een fiscale maatregel van de Vlaamse Overheid die privé-personen aanmoedigt om spaargeld te investeren in de lokale economie. Op deze manier kan je ook onze sportclub steunen.

De looptijd van de lening is 10 jaar, waarbij een jaarlijks fiscaal voordeel van 2,5% wordt aangevuld met een bruto interest van 1,0%. De bruto-interest van de lening zal dus 3,5 % bedragen (op 10 jaar). Dit is zeker een interessant financieel alternatief voor de klassieke spaarrekening (maximale bruto interest +/- 0,2%). Na afloop van de looptijd ontvangt je als deelnemer je inleg terug onder de leningsvoorwaarden. Bovendien is 40% gegarandeerd bij afsluiting van een winwinlening voor 31 december 2021 (in plaats van de reguliere 30%, dat is een corona-maatregel). Inschrijving staat open voor alle leden en sympathisanten, (groot-)ouders, vrienden, …

Opgelet, bij het bereiken van de vooropgestelde 200.000 euro zal de uitgave van de Winwinlening worden afgesloten. Hierbij wordt het ‘first come, first serve’ principe gehanteerd. De mogelijkheid tot inschrijving start na afloop van de eerste Clubhuis-avond op 25 november.

Natuurlijk vraagt dit alles een woordje uitleg en kunnen we ons inbeelden dat je graag inzicht krijgt in hoe deze winwinlening en het veld/terras er gaan uitzien. Kom daarom zeker langs op 25 of 26 november om 20u15 en mis deze kans niet op wat extra financieel rendement.

Meer informatie over Winwinleningen van de Vlaamse overheid. 

 

Sportieve groeten en tot binnenkort!

Bestuur Hockey Club Lokeren & Werkgroep Financiering Veld 2