De sportieve commissie, samen met de categorie-coördinatoren en de trainingscoordinator zijn volop aan de slag met het voorbereiden van het nieuwe seizoen. Dit is een mooie puzzel waarbij we rekening houden met de nieuwe leden, afmeldingen, veld-indeling, beschikbaarheid trainers etc. 

Na midden juni zullen we de teams en het trainingsschema voor 2020-2021 kunnen publiceren. 

Dit is tevens een goede gelegenheid om ons Sportieve Charter nog eens te vermelden, met informatie over Coaches, Managers, Categorie-coördinatoren en de Sportieve Commissie.

In het charter staan ook onze uitgangspunten waarvan we deze even willen aanstippen: Het streven is altijd om zoveel mogelijk leden – sterk of minder sterk - te kunnen laten deelnemen aan wedstrijden. We streven ernaar de teams zo in te schrijven dat de speeltijd voor iedereen gemaximaliseerd wordt, rekening houdend met het aantal spelers per team en in het geheel van de club.