Wij betreuren ieder lid dat ons verlaat, maar het kan natuurlijk gebeuren. Afmelden als lid kan via onderstaand formulier

Uw opzegging moet uiterlijk op 1 juni voorafgaand aan het seizoen waarin men geen lid meer wenst te zijn bij ons binnen zijn. Dit is nodig om ons in staat te stellen de juiste teams te kunnen inschrijven bij de bond.